Thứ Sáu (27.01.2017)

  • Tối: 21h00 - Thánh Lễ Giao Thừa

Thứ Bảy (28.01.2017) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

  • Sáng: 05h30
  • Chiều: 18h00

Chúa Nhật (29.01.2017) – Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

  • Lễ như thường lệ
  • Riêng lễ 07h30 (Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam chủ tế)

Thứ Hai (30.01.2017) – Mùng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn – Việc Làm

  • Sáng:  05h30
  • Chiều không có lễ.

 

Tin tức khác