Thời gian bắt đầu: Sat, 23/06/2012 - 19:00

Thời gian kết thúc:Sun, 24/06/2012 - 16:00

Địa điểm: Giáo xứ Tân Quy

Chủ đề: Nối Vòng Tay Lớn

Thông tin chi tiết: 

Trên tinh thần - giao lưu - học hỏi - chia sẻ kinh nghiệm và kết tình thân ái giữa các giáo xứ trong hạt Hóc Môn với nhau.

Nay Gx Tân Quy tổ chức hội trại với Chủ đề "Nối Vòng Tay Lớn".

Tham dự hội trại gồm có Gx Tân Quy- Gx.Tân Đông - Gx.Ba Thôn - Gx.Tân Hưng - Gx.Bùi Môn – Gx.Thánh Giuse Gò Vấp.

Để hội trại được diễn ra đúng kế hoạch. Kính mong Gx bạn vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm.

Mọi thông tin liên lạc vui lòng liên hệ:

          Cecilia Nguyễn Thị Hồng Yến (Trưởng Ban) - ĐT: 01677445511

          Maria Đặng Thị Thu Thủy (Cố Vấn) - ĐT: 0902821994

          Hoặc email về: [email protected]

Tin tức khác