Nhằm tạo điều kiện cho các em được sinh hoạt vui chơi trong dịp hè, sau những ngày chuyên cần học tập và được sự chấp thuận của Cha phụ tá. Ban Giáo Lý sẽ tổ chức buổi du lịch ngoại khóa hè, cho các em thuộc khối:

- Thêm Sức và Bao Đồng:

Địa điểm: Bãi Dâu Vũng Tàu.

                    Thời gian khởi hành từ: 5h30 sáng 22.07 về Nhà Thờ lúc 19h00 tối 23.07.2013

- Khai Tâm và Rước Lễ:

Địa điểm: Công Viên Nước Củ Chi

Thời gian: 9h00 - 17h30 ngày 04.08.2013

Để thuận lợi cho việc tổ chức kính mong quý phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi, cho các em được tham gia buổi ngoại khóa bổ ích này.

Ban Giáo Lý

Tin tức khác