Thứ ba 02/08/11 23:44 PM - Phaolô Xuân Hiếu

Vào ngày 25.06.2011 lúc 07h30 tại Nhà Thờ Tân Quy, Ban Lễ Sinh đã tổ chức hội thao hè cho các  em lễ sinh nhằm tạo điều kiện cho các em được vui chơi thể thao trong hè.

     Hoạt động thể thao được diễn ra khá sôi nổi được các em tham gia đầy đủ các môn như:

     Bóng rổ - bóng bàn – cầu lông – đá banh.

     Môn bóng bàn được diễn ra vào ngày 25.06.2011 cùng với môn cầu lông

     Ngày 09.07.2011 các em thi đấu môn bóng rổ và cuối cùng là môn đá banh được diễn ra vào ngày 23.07.2011

     Trong hoạt động thể thao này, các em đã thể hiện được sự đoàn kết trong môn đá banh, sự khéo léo – thông minh – nhanh nhẹn và sức dẻo dai trong môn bóng rổ - bóng bàn và môn cầu lông.

     Vào ngày 31.07.2011 Cha Sở đã bế mạc hội thao hè, Cha hy vọng qua chương trình hội thao hè kỳ này, các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong đời sống đức tin của mình, để từ đó ý thức nhiều hơn về trách nhiệm của lễ sinh, là phải đi lễ hằng ngày để phục vụ bàn thờ thì lúc đó, Chúa sẽ che chở và ban nhiều ơn lành cho gia đình.

     Trưởng ban lễ sinh cũng hy vọng các em sẽ tiếp tục chơi thể thao hằng ngày để nâng cao khả năng chuyên môn của bản thân và giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ.

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Ban Lễ Sinh vui hội thao hè 2011

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác