Thứ bảy 10/12/11 8:39 AM - Phaolô Xuân Hiếu

Ngày 29.09.2011, Gx Tân Quy long trọng mừng lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Gabriel – Raphael, đồng thời cũng hân hoan mừng bổn mạng của Cha Sở Gabriel Trịnh Công Chánh và bổn mạng của các em Ban Lễ Sinh – Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Trong thánh lễ Cha đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ngày lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần và qua đó cũng xin Tổng Lãnh Thiên Thần luôn ban ơn và nâng đỡ để giúp cho mọi người vượt qua được những lúc khó khăn trong cuộc sống.

Cuối thánh lễ Cha cũng ngỏ lời xin mọi người luôn cầu nguyện cho Cha, để Cha có đủ sức khỏe dẫn dắt họ đạo ngày càng thăng tiến hơn.

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác