Thứ tư 03/10/12 22:04 PM - Phaolo Trần Trọng Trí

    Vào sáng thứ bảy 29.09 – Giáo xứ Tân Quy đã tổ chức lễ mừng kính Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel - giáo dân đã cùng tề tựu trong Thánh đường, để mừng lễ quan thầy của linh mục Chánh xứ Gabriel Trịnh Công Chánh và Ban Lễ sinh – Tổng lãnh Thiên Thần Michael.

    Thánh lễ được cử hành lúc 05 giờ sáng, do cha Gabriel làm chủ tế. Với sự tham dự của hơn 20 em Lễ sinh giúp lễ - hầu đèn đã làm cho bầu không khí thánh lễ càng thêm trang nghiêm và long trọng.

    Cùng với niềm hân hoan mừng ngày lễ quan thầy, các em lễ sinh với y phục trắng đã tạo nên sự tốt lành thánh thiện như những thiên thần đang chầu chực quanh Con Người là Cha Chủ tế.

    “Hãy cầu nguyện nhiều hơn cho các em”, đó là lời nhắn nhủ và gửi gắm của Cha đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ sau khi ban phép lành cuối lễ. Xin sự thần thiêng kỳ diệu của các Thánh Thiên Thần luôn liên lỷ ở cùng Cha và các em Lễ sinh đến muôn đời !

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn Mạng Cha Sở và Ban Lễ Sinh

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác