Thứ tư 22/06/11 12:36 PM - Mariagoretty Thanh Nguyên

Vào ngày 17 - 06 - 2011, Hội Legiô Mariae, Giáo xứ Tân Quy đã tổ chức giờ Chầu Thánh Thể làm hoa thiêng liêng dâng cho Chúa và Đức Mẹ sau thánh lễ sáng lúc 05g30.

Theo lời mời gọi của Legio Maiae - Curia Hóc Môn

   - Nhân dịp lễ kính Thánh Antôn Padova ngày 13/6 mừng bổn mạng Cha hạt trưởng và 50 năm Kim khánh Linh Mục - 80 năm hồng ân cuộc đời
   - Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24/ 6 mừng bổn mạng Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn, Quý Đức Cha và Quý Cha linh giám mang tên thánh Gioan Baotixita.
   - Thánh Irênê ngày 28/6 mừng bổn mạng Cha Irene Nguyễn Thanh Minh, cựu Linh giám Senatus.
   - Thánh Phêrô - Phaolô ngày 29/6. Mừng bổn mạng:

                   - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

                   - Cha Phêrô Nguyễn Công Danh, Linh giám Senatus

                   - Cha Phêrô Giuse Hà Thiên Trúc, Phó Linh giám Senatus

     Legio Mariae của Giáo Hạt đã kêu gọi các hội viên của hội Legiô Mariae thuộc các Giáo xứ làm hoa thiêng liêng từ ngày 17/06/2011 đến 23/06/2011 để cầu nguyện tạ ơn cho Quý Cha thành lập, linh hướng cho Legio Mariae.

     Ba tiểu đội Legio Mariae đã có những giờ phút bên Thánh Thể Chúa, dâng lên Chúa những bông hoa thiêng liêng như: dâng lễ, rước lễ, Chầu Thánh Thể, Đọc chia sẻ lời Chúa, đọc kinh mân côi, việc bác ái, thành công, trở ngại trong công tác..., và cách riêng là cho Cha Sở và Quý Cha đã giúp đỡ cho Legio Mariae. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho Quý Cha được tràn đầy Thánh ân và Thần Khí của Thiên Chúa, để Quý Cha có thể thay mặt Chúa mà hướng dẫn đoàn quân Legiô Mariae chúng con đi theo con đường đẹp lòng Chúa.

     Xin cho các hội viên chúng con đang tòng quân dưới lá cờ của Mẹ, luôn biết đoàn kết, thương yêu nhau, hăng say ra đi thực hiện công tác của mình. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn ở trong tâm hồn của anh chị em chúng con, để khi chúng con ra đi làm việc cho Chúa, chúng con sẽ trở thành những nhà tạm di động đem Chúa đến cho những người đang đau khổ, tuyệt vọng, khó khăn, những người xa Chúa, và những người chưa nhận biết Chúa.

Hội Legio Mariae Dâng Hoa Thiêng 2011

Hội Legio Mariae Dâng Hoa Thiêng

Hội Legio Mariae Dâng Hoa Thiêng

Hội Legio Mariae Dâng Hoa Thiêng

Hội Legio Mariae Dâng Hoa Thiêng

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác