Thứ hai 25/11/13 19:48 PM - Mariagoretty Thanh Nguyên

Trải dài suốt các chặng đường lịch sử, trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ hơn 130 năm đã qua, thì ngày nay, giáo xứ Tân Quy đã trở thành một ngôi Thánh đường tuyệt đẹp, tại vùng quê xa xôi của giáo hạt Hóc Môn.

Và hôm nay hòa với niềm vui chung của Giáo Hội, mừng kính trọng thể lễ Kitô Vua cũng là Bổn mạng của giáo xứ Tân Quy, tại giáo xứ đã tổ chức các thánh lễ một cách long trọng và trang nghiêm.

Và đặc biệt sau thánh Lễ II lúc 08h30, Giáo xứ bắt đầu tổ chức phiên chầu lượt thay cho giáo phận. Mở đầu là giờ chầu Thánh Thể cho các em thiếu nhi, tiếp theo là các giáo khu, các đoàn thể, các ca đoàn.....

Trong các thánh lễ, Cha Sở Gabriel đã giảng về ý nghĩa và nguồn gốc của ngày lễ Kitô Vua. Qua bài giảng Cha đã dẫn dắt cho thiếu nhi và bà con giáo dân, thêm hiểu và đem lòng tin, cậy, mến vào Thiên Chúa nhiều hơn.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Vua, thương đổ tràn hồng phúc và thánh ân trên mọi người trong giáo phận chúng con, và đặc biệt cách riêng là cho giáo xứ chúng con, ngày càng có nhiều con chiên đi theo tiếng Chúa gọi, sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa hãy làm Vua cai trị mỗi tâm hồn mọi người trong chúng con. Amen.

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Lễ Kitô Vua - Bổn Mạng Giáo xứ Tân Quy

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác