Thứ hai 16/12/13 6:00 AM - Maria Xuân Thắm

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiCùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12), vào lúc 05h30 ngày 09.12.2013 tại giáo xứ Tân Quy, giáo khu Phaolô (Giáo khu 2) đã diễn ra Thánh lễ mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bổn mạng của giáo khu và cũng là bổn mạng của ca đoàn Sao Mai. Thánh lễ do Cha Gabriel làm chủ tế.

Trong Thánh lễ Cha đã chia sẻ và kể về tích ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cha cũng nhấn mạnh bốn đặc ân lớn mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Và trong đó đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức mẹ mạc khải qua Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. 

 

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 Vào chiều cùng ngày, tại Thánh đường giáo xứ, vào lúc 17h45 đã diễn ra kiệu Đức Mẹ long trọng đi xung quanh nhà thờ trước thánh lễ. Đặc biệt mỗi giáo dân, được nhận một cành hoa huệ đi kiệu, sau đó dâng lên cho Đức Mẹ. Dù chỉ là một cành hoa nhỏ bé, đơn sơ, mộc mạc nhưng nó chất chứa đầy tấm lòng chúng con dâng lên Mẹ, xin Mẹ luôn ở lại mãi với chúng con.

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Nguyện xin Mẹ Maria luôn gìn giữ, chở che và ban ơn giúp sức nhiều hơn cho giáo xứ, giáo khu, ca đoàn Sao Mai và những người đã chọn mẹ làm Thánh quan thầy.

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Trở lại Đầu trang

Tin tức khác