(Mt 5,14)

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian."
bg-banner