(Mt 5,7)

"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương."
bg-banner