(1Pr 1,16)

"Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh."
bg-banner

Đường Đến Hạnh Phúc

Thứ hai 02/09/13 0:23 AM - Xuân Hiếu

Đường Đến Hạnh Phúc

Video khác