(Mt 3:3)

"Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi"
bg-banner

Hãy Nhìn Lại Mình

Thứ sáu 29/04/11 16:20 PM - Xuân Hiếu

Các bạn hãy dành một phút tĩnh lặng để nhìn lại mình xem sao !!!

Video khác