(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."
bg-banner

Lời nguyện Gandhi

Thứ hai 19/12/11 22:02 PM - Thanh Nguyên

Video khác