(1Ga 4,8)

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu."
bg-banner

Lời nguyện Gandhi

Thứ hai 19/12/11 22:02 PM - Thanh Nguyên

Video khác