(Lc 19,46)

"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"
bg-banner

Lời nguyện Gandhi

Thứ hai 19/12/11 22:02 PM - Thanh Nguyên

Video khác