(Ga 15,13)

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."
bg-banner

Phần 1 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:01 PM - Xuân Hiếu

Video khác