(Gc 1,3)

"Ðức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn"
bg-banner

Phần 3 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:00 PM - Xuân Hiếu

Video khác