(Mt 7,12)

"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta."
bg-banner

Phần 3 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:00 PM - Xuân Hiếu

Video khác