(Lc 12,7)

"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."
bg-banner

Phần 5 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:59 PM - Xuân Hiếu

Video khác