(Ga 3,6)

"Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí."
bg-banner

Phần 5 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:59 PM - Xuân Hiếu

Video khác