(Lc 19,46)

"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"
bg-banner

Phần 6 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:59 PM - Xuân Hiếu

Video khác