(Gl 2,6)

"Thiên Chúa không thiên vị ai."
bg-banner

Phần 6 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:59 PM - Xuân Hiếu

Video khác