(1Pr 1,16)

"Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh."
bg-banner

Phần 4 - Lễ Đăng Quang

Thứ hai 24/06/13 13:48 PM - Xuân Hiếu

Video khác