(Mt 5,4)

"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp"
bg-banner

Phần 4 - Lễ Đăng Quang

Thứ hai 24/06/13 13:48 PM - Xuân Hiếu

Video khác