(Lc 6,31)

"Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy."
bg-banner

Donbosco - Cha - Thầy - Bạn giới trẻ

Thứ ba 25/06/13 16:50 PM - Xuân Hiếu

Video khác