(1Cor 15,33)

"Anh em chớ có lầm: "Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu"
bg-banner

Donbosco - Cha - Thầy - Bạn giới trẻ

Thứ ba 25/06/13 16:50 PM - Xuân Hiếu

Video khác