(1Cor 4,20)

"Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng."
bg-banner

Gioan Thánh Giá

Thứ ba 25/06/13 16:38 PM - Xuân Hiếu

Video khác