(Mt 5,10)

"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ."
bg-banner