(Mt 3:2)

"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến"
bg-banner