(Lc 6,31)

"Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy."
bg-banner

Satan Không Bao Giờ Ngủ