(1Ga 4,8)

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu."
bg-banner

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ ba 15/11/11 12:23 PM - Nguồn huynhtruong.com

Video khác