(Ga 4,34)

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."
bg-banner

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ ba 15/11/11 12:23 PM - Nguồn huynhtruong.com

Video khác