(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."
bg-banner

Chúa Kitô Vua

Thứ hai 25/11/13 8:49 AM - PeterDoPhuong

Video khác