(Mt 15,11)

"Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."
bg-banner

Chúa Kitô Vua

Thứ hai 25/11/13 8:49 AM - PeterDoPhuong

Video khác