(Mt 5,3)

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ"
bg-banner

Chúa Kitô Vua

Thứ hai 25/11/13 8:49 AM - PeterDoPhuong

Video khác