(Rm 8,14)

"Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa."
bg-banner

Chúa Kitô Vua

Thứ hai 25/11/13 8:49 AM - PeterDoPhuong

Video khác