(Gl 2,6)

"Thiên Chúa không thiên vị ai."
bg-banner

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Thứ bảy 01/10/11 22:07 PM - Xuân Hiếu

Video khác