(Ga12,46)

"Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối."
bg-banner

Ý Nghĩa Phục Sinh

Thứ hai 25/04/11 21:22 PM - Xuân Hiếu

Ý Nghĩa của sự Phục Sinh

Video khác