(Mt 5,18)

"Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành."
bg-banner

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2018

Thứ năm 27/12/18 23:28 PM - Tran Ngan

Giáo lý viên và các em thiếu nhi Tân Quy diễn ngày 24.12.2018

Video khác