(Mt 24,42)

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến."
bg-banner

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2018

Thứ năm 27/12/18 23:28 PM - Tran Ngan

Giáo lý viên và các em thiếu nhi Tân Quy diễn ngày 24.12.2018

Video khác