(Mt 5,28)

"Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi."
bg-banner

Thánh Maria Goretti