(1Ga 4,8)

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu."
bg-banner

Faustina - 1

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác