(Ga 4,34)

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."
bg-banner

Faustina - 1

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác