(Rm 8,14)

"Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa."
bg-banner

Faustina - 1

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác