(Mt 15,11)

"Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."
bg-banner

Faustina - 2

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác