(Mt 5,11)

"Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa."
bg-banner

Faustina - 2

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác