(Mt 11,25)

"Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn."
bg-banner

Faustina - 2

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác