(Dt 10,25)

"Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau."
bg-banner

Faustina - 3

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác