(Mc 3,35)

"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
bg-banner

Faustina - 3

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác