(Lc 14,11)

"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
bg-banner

Faustina - 3

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác