(Gc 1,3)

"Ðức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn"
bg-banner

Faustina - 4

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác