(Mt 24,42)

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến."
bg-banner

Faustina - 4

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác