(Mt 5,6)

"Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng."
bg-banner

Faustina - 4

Thứ ba 25/06/13 16:45 PM - Xuân Hiếu

Video khác