(Lc 6,28)

"Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em."
bg-banner

Thánh Nữ Rita