(Mt 5,17)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."
bg-banner

Phần 1

Thứ ba 25/06/13 16:41 PM - Xuân Hiếu

Video khác