(1Cor 15,33)

"Anh em chớ có lầm: "Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu"
bg-banner

Phần 2

Thứ ba 25/06/13 16:40 PM - Xuân Hiếu

Video khác