(Mt 26,42)

"Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."
bg-banner

Thánh Têrêsa - 1

Thứ ba 25/06/13 17:03 PM - Xuân Hiếu

Video khác