(Mc 10,43-44)

"Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người."
bg-banner

Thánh Têrêsa - 2

Thứ ba 25/06/13 17:03 PM - Xuân Hiếu

Video khác