bg-banner

(Lc 6,28)

"Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2434221