Bài Khảo Hạch Ngày Phán Xét

Thứ ba 05/08/14 11:41 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Dựa vào Phúc Âm thánh Matthêu chương 25, chúng ta có thể nghĩ ra những câu hỏi, sẽ được đặt ra cho chúng ta trong ngày Phán Xét. Tôi còn nhớ đã được đọc qua một bản những câu hỏi ấy như thế này:

Khi Ta đói,

Các ngươi nói, các ngươi đang cần phải chế tạo những thứ khí giới, để các ngươi có thể sống trong hòa bình.

Khi Ta khát,

Các ngươi nói, những nguồn dự trữ của thế giới đã gần cạn kiệt, và đã đến lúc phải biết nói không với nạn nhân mãn.

Ta là khách lạ,

Các ngươi kết phe phái với nhau, bởi vì các ngươi chỉ tin những ai cùng phe với các ngươi.

Ta trần truồng,

Các ngươi nói, lúc nào chung quanh các ngươi, lúc nào cũng có những kẻ nghèo khó.

Ta yếu đau,

Các ngươi nói, các ngươi đã quá mệt mỏi vì những người lúc nào cũng rên rỉ.

Ta bị cầm tù,

Các ngươi nói, bác ái phải khởi sự từ trong nhà mình trước đã.

Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, khát, làm khách lạ, đau yếu hoặc ở tù đâu?

Đối với Kitô giáo, vấn đề ở chỗ là các tín hữu, chỉ muốn hiến thân cho Chúa Kitô, mà không chịu hiến thân cho các anh chị em của Chúa Kitô.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác