Tuổi Thừa Hưởng Gia Tài

Thứ sáu 08/08/14 16:26 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Tôi còn nhớ một đứa trẻ ở quê tôi. Hồi ấy, tôi còn nhỏ và lấy làm lạ, vì đứa trẻ kia được thừa hưởng một gia sản kếch xù, thế mà nó vẫn cứ phải đi lang thang, không một xu dính túi. Tôi không biết rằng nó phải đủ 21 tuổi, mới được thừa hưởng số tiền kia. Những người hàng xóm của tôi đã truy về nguồn gốc đứa trẻ, và biết rằng ông cố ngoại của đứa trẻ là một người nghiện rượu... Mọi người đều lưu ý xem điều gì sẽ xảy ra. Khi đứa trẻ đến hai mươi mốt tuổi, nó đã nhận được món tiền lớn, và tôi không biết điều gì đã xảy ra sau đó, bởi vì kể từ đó, tôi không còn gặp nó lần nào nữa.

Vấn đề ở đây là tuổi trưởng thành để thừa hưởng nước Chúa. Không phải là hai mươi mốt, có thể là chín mươi mốt, hoặc chỉ mới đủ bảy tuổi. Điều đó hoàn toàn tùy vào bạn và tôi. Quyền thừa hưởng nước Chúa, là quyền Thiên Chúa ban cho chúng ta, nên khi đến mức trưởng thành, chúng ta mới được lãnh nhận.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác