Chia Sẻ Của Ăn

Thứ hai 06/01/14 10:10 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Tại miền Trung Đông có một truyền thuyết kể về tổ phụ Abraham.

Theo truyền thuyết ấy, tổ phụ bao giờ cũng hoãn giờ điểm tâm hằng ngày, cho đến khi gặp được một người đói khát, tìm đến để chia sẻ bữa ăn với họ.

Một ngày kia, có một lão già lò dò tìm đến, và dĩ nhiên tổ phụ Abraham vui vẻ mời ông ấy vào dùng điểm tâm với ngài. Tuy nhiên, khi nghe lão già nọ lẩm nhẩm đọc phù chú, ngoại đạo trên của ăn, thì tổ phụ Abraham đứng phắt dậy, và buộc lão già kia phải lập tức rời bàn ăn và căn lều của ngài.

Liền sau đó, Thiên Chúa đã phán với tổ phục Abraham: "Hỡi Abraham! Abraham! Suốt tám mươi năm nay, ngày nào ta cũng chu cấp và nuôi dưỡng, con người vô tín ấy. Lẽ nào, ngươi lại không chịu nổi mà cho ông ta ăn được một bữa hay sao?"

P/s: "Cho dù một ly nước lã chia sẻ với người khác, cũng sẽ chẳng uổng công" (Mt 14:12)

       "Chúa Giêsu đã mạnh mẽ phê phán những ai chỉ yêu thương và mời mọc, các bạn hữu hoặc những người sẽ đáp đền trả lễ họ" (Mt 5:47)

        Có một câu châm ngôn nói rằng, khi chúng ta chia sẻ của ăn với những người xa lạ, thậm chí các thiên thần cũng vui mừng.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác