Học Tủ

Thứ sáu 31/10/14 11:46 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Hồi đó có một vị giáo sư dạy thần học ở chủng viện và bị các chủng sinh coi như người man man, kỳ cục.

Vị giáo sư này, hết năm này sang năm khác, bao giờ cũng cho một đề thi giống nhau, chỉ gồm một câu hỏi: "Hãy trình bày về những thử thách và đau khổ của ông Job."

Các chủng viên đều biết rõ đề thi và tính nết ông thầy, nên chuẩn bị kỹ lưỡng và ai cũng có thể đạt yêu cầu một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, một lần kia, vị giáo sư đã làm cho các sinh viên của mình chưng hửng. Ông đã thay đổi đề thi, và thế là chỉ có một sinh viên đạt điểm yêu cầu. Câu hỏi lần đó như thế này: "Hãy phê bình Bài Giảng Trên Núi?"

Khi chủng sinh điểm cao được các bạn hỏi vì sao có thể làm bài tốt như vậy, trong lúc mọi người khác đều trượt, thầy cười tủm tỉm đáp lại: "Tôi đã trả lời câu hỏi ấy như thế này: 'Ước chi chúng ta đừng bao giờ phê bình Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một vài vấn đề tôi muốn trình bày về các thử thách và đau khổ của ông Job.' "

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác