Nửa Nóng Nửa Lạnh

Thứ sáu 25/07/14 14:08 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Sách Khải Huyền chương 12 có nói rằng, "Chớ thì các ngươi nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn. Vì các ngươi không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ mửa các ngươi ra khỏi miệng Ta." Như thế cũng giống như nói rằng: "Các người làm cho Ta phát chán!"

Hồi ấy có một nhóm người đi tham dự một buổi cầu nguyện. Trong vùng ấy cũng đang diễn ra một lễ hội hóa trang.

Một thanh niên kia hóa trang thành Satan. Không may, hôm ấy trờ mưa tầm tã. Satan sợ bị ướt nên muốn ghé vào ngôi nhà gần đó để trú mưa. Tình cờ, đó lại là gian phòng nơi người ta đang họp nhau cầu nguyện. Khi Satan xuất hiện, mọi người hoảng hốt và náo động, tán loạn bỏ chạy. Một phụ nữ đã cao niên vì quá sợ hãi, nên đâm ra cuống cuồng, dính đét vào ghế, không sao đứng dậy nổi. Bà ta run lẩy bẩy, nói rằng, "Ôi ông Satan! Tôi biết, tôi biết suốt năm mươi năm nay, ngày nào tôi cũng đi dự thánh lễ, nhưng đồng thời lúc nào tôi cũng nghe theo lời ông mà!"

Chuyện này có thể rất thật!

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác