Sống Phúc Âm

Thứ năm 28/11/13 13:45 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Ba ông Mỹ đang trao đổi với nhau, về những bản dịch Thánh Kinh mới nhất.

Ông thứ nhất nói: "Tôi thích bản dịch New American. Nó sáng sủa hơn những bản dịch trước kia. Đọc dễ hiểu hơn nhiều."

Ông thứ hai nhận định: "Tôi thì thích bản Jerusalem Bible. Vừa rõ ràng lại vừa văn chương, rất thích hợp cho chúng ta khi cầu nguyện."

Ông cuối cùng nhỏ nhẹ nói: "Phần tôi, tôi thích bản dịch của mẹ tôi nhất. Mẹ tôi dịch Thánh Kinh ra thực tế, làm cho Thánh Kinh dễ dàng áp dụng vào đời sống hằng ngày."

P/s: Mỗi ngày, bạn viết thêm một trang mới vào Phúc Âm

       Bằng những việc bạn làm, bằng những lời bạn nói.

       Người ta sẽ đọc những gì bạn viết, dù có trung thành hay có đúng hay không.

       Vậy theo bạn, Phúc Âm là gì ?

       Biết đâu bạn là quyển Phúc Âm duy nhất, mà một số người sẽ đọc, vì họ chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua Phúc Âm.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác