Ba Đứa Không Bị Gãy Tay

Thứ năm 03/07/14 14:20 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Như chúng ta thường được nghe nói, hòa bình không phải là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là sự hiện diện của một điều gì đó. Cũng như tình yêu, không phải là sự thiếu vắng hận thù.

Một người kia, từ công sở làm về nhà sau một ngày bận rộn vất vả.

Ông nói với vợ: "Hôm nay thật là một ngày tồi tệ cho tôi. Tối nay, nếu như có tin gì không được tốt, thì bà liệu mà giữ lấy cho riêng bà."

Bà vợ chỉ đáp lại, "Được, chả có tin gì tồi tệ cả. Toàn là tin tốt thôi. Ông còn nhớ bốn đứa nhóc của mình chứ? Có ba đứa hôm nay đã không bị gãy tay!"

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác