Chẳng Có Gì Quan Trọng Cả

Thứ sáu 08/08/14 16:31 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

Tôi vẫn thường nói rằng Thiên Chúa muốn thấy một xã hội mềm mỏng suy phục. Người ban cho chúng ta mười điều gợi ý, chứ không phải mười điều buộc. Nhưng tội lỗi vẫn là tội lỗi.

Truyện kể rằng, có hai anh chàng kia đang đứng dựa vào góc một quán rượu, để chờ đến giờ mở cửa. Trong lúc đang chờ chủ quán mở cửa, thì một đám tang băng qua trên đường. Hai anh bạn hỏi nhau: "Hôm nay ai đi đó vậy?"

"Lão Packie Murphy."

Người kia lại hỏi: "Phải lão Packie đã chết rồi đó không?"

"Đúng rồi"

"Thế lão ta vì sao mà chết vậy?"

"Tôi chả biết, nhưng tôi nghĩ chẳng có gì quan trọng cả."

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác