Đang Ở Đâu

Thứ ba 20/10/15 13:36 PM - Lm. Jack McArdle ss cc

đang ở đâu

Một ông nhà giàu chết đi và được đem đến một chỗ rất sung sướng. Ông ta đói, một đứa trẻ đến, trao cho ông ta những thứ để ăn. Ông ta khát, có một đứa trẻ đến, trao cho ông ta những thứ để uống. Ông ta mệt, một đứa trẻ đến, ấn một chiếc nút và một chiếc giường êm ấm từ trong tường hiện ra. Ông ta ngả lưng xuống và đánh một giấc ngon lành. Hễ ông ta muốn gì, ông ta đều được; ông ta chỉ muốn sơ sơ, ông ta cũng được; ông ta ước ao điều gì, và điều ấy sẽ được ban ngay cho ông ta.

Sự thế cứ vậy tiếp diễn từ ngày nọ sang ngày kia, một hôm, ông ta chặn một đứa trẻ lại và nói: “Xin lỗi chú em! Ở đây không thiếu sự gì à?”

Đứa trẻ đáp: “Không, không, không, không!”

Ông nhà giàu thắc mắc: “Ngay cả những vật ta chỉ cần muốn sơ sơ hoặc thực sự không muốn cũng được ban cho à?”

Đứa trẻ gật đầu: “Nhất định ông phải có những thứ ấy.”

Ông nhà giàu lại hỏi: “Tôi có ý muốn biết điều này sẽ cứ tiếp diễn mãi như thế này cho đến đời đời hay sao?”

Đứa trẻ đáp: “Vâng, đúng thế!”

Ông nhà giàu hiểu ra và nói: “Lạy Chúa, cứ như thế này thì tôi thà ở dưới hỏa ngục còn hơn!”

Đứa trẻ đáp: “Thế thì ông nghĩ ông đang ở đâu đây?”

Một số người đã phải chịu hỏa ngục ngay trên trần gian này. Họ có quá nhiều, quá dư dả, nhưng họ lại đánh mất điều quý giá nhất trong đời sống, đó là ý thức về sự trân trọng và lòng tri ân đối với những ơn ban họ đã nhận được.

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác