Giáo Lý

Thứ hai 07/10/13 20:44 PM - Xuân Hiếu

(Các bạn Click chuột phải vào đề mục cần tìm. Sau đó chọn Save Link As... để lưu về máy)

I. Giáo Án Giáo Phận Xuân Lộc:

   a. Rước Lễ:

              - Phần 1: Tuyên Xưng Đức Tin

              - Phần 2: Sống Trong Chúa Kitô

              - Phần 3: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

             b. Thêm Sức:

              - Phần 1: Tuyên Xưng Đức Tin

              - Phần 2: Sống Trong Chúa Kitô

              - Phần 3: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

             c. Bao Đồng:

              - Phần 1: Tuyên Xưng Đức Tin

              - Phần 2: Đời Sống Trong Chúa Kitô

              - Phần 3: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

              - Phần 4: Kinh Nguyện Kitô Giáo

             c. Vào Đời:

              - Vào Đời 1: Lịch Sử Cứu Độ

              - Vào Đời 2: Phụng Vụ - Tân Ước

 

II. Giáo Án Giáo Phận TP HCM:

    - Khai Tâm 1         - Thêm Sức 1

    - Khai Tâm 2         - Thêm Sức 2

    - Rước Lễ 1           - Bao Đồng 1

    - Rước Lễ 2           - Bao Đồng 2

 

          III. Giáo Lý Dự Tòng:

              - Giáo án tham khảo.

 

          IV. Giáo Lý Hôn Nhân:

              - Giáo án tham khảo

              - Khả năng sinh sản của con người

 

          V. Sư Phạm Giáo Lý - Frere Phượng (Dòng Lasan):

              - Tham khảo

              - Đố vui kinh thánh và giáo lý

 

          VI. Giáo Lý Công Giáo:

              - Tham khảo

 

          VII. Kinh Thánh (Cựu Ước và Tân Ước):

              - Tập tin chương trình

              - 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh thánh

 

          VIII. Giáo Lý Nhân Bản Cho Trẻ Em:

              - Tham khảo

 

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác