* Năm thành lập: Năm 1880

     * Bổn mạng Giáo xứ: LỄ CHÚA KITÔ VUA

     * Linh Mục Chánh Xứ:
                       
GIUSE NGUYỄN VĂN LÃNH

     * Linh Mục Phụ Tá:
                       
ĐAMINH HÀ MINH HOÀNG NHẬT

  * Giáo xứ gồm có sáu Hội Đoàn:

Hội Đồng Giáo Xứ
Hội Từ Thiện
Hội Thánh Tâm
Hội Lêgio Mariae
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Hội Dòng Ba Cát Minh

  * Hai Ban Ngành:

Ban Giáo Lý
Ban Lễ Sinh

  * Bảy Ca Đoàn

Ca đoàn Giuse
Ca Đoàn Anna
Ca Đoàn Cecilia
Ca Đoàn Môi Khôi
Ca đoàn Sao Mai
Ca đoàn PhanSinh
Ca đoàn Téresa

     * Sinh Hoạt Phụng Vụ:

                  - Giờ Thánh lễ: (xem mục giờ thánh lễ)

                  - Giờ Chầu Thánh Thể:

                                Sau Thánh Lễ sáng Thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng.

                  - Giờ Giáo lý:

                                 Thiếu nhi:

                                          - Sáng Chúa Nhật: 09:00 - 09:45

                                          - Chiều Thứ Năm: 19:00 - 19:45

                                 Giáo Lý Viên + Phụ tá:

                                          - Tối Chúa Nhật: 19:30 - 20:30

                                 Hôn Nhân:

                                          - Tối Chúa Nhật: 19:30 - 20:30

                                          - Ba Tháng khai giảng một lần.

                                 Dự Tòng:

                                          - Tối Thứ Tư - Thứ Sáu: 19:30 - 20:30

                                          - Sáu Tháng khai giảng một lần.

                  - Rửa tội:

                                 Chủ nhật đầu tháng: Sau Thánh lễ Nhì

                  - Giải tội:

                                 Sau Thánh Lễ sáng và chiều.