Ca Đoàn Cecilia Giáo xứ Tân Quy

Từ ngày thành lập họ đạo thì ca đoàn Cecilia cũng được thành lập. Nhưng không gọi là ca đoàn mà gọi là Đồng Nhi Hát. Lấy thánh quan thầy là Cecilia ngày bổn mạng là 22 - 11, thời Cha Phaolo Nguyễn Văn Mười, trong đó có những thành viên bây giờ còn sống là Maria Lê Thị Trong. Rồi đến thời Cha Phaolô Trần Văn Thì có những thành viên là Chị Mônica Lê Thị Rĩ, Maria Nguyễn Thị Quới. Chị Rĩ thì hiện đang ở Cần Thơ còn Chị Quới thì đang ở Mỹ. Thời Cha phaolo Hồ Phước Lành có những thành viên: Madalena Nguyễn Thị Nga – đánh đàn (đã qua đời), Anê Nguyễn Thị Sinh (đánh đàn), Dì Têrêsa Nguyễn Thị Cảnh – Dòng MTG Thủ Thiêm (tập hát).

     Thời Cha Clemente Thạch, Dì Maria Fiat Nguyễn Thị Tơ – phụ trách tập hát, Maria Trần Thị Cương (đánh đàn) đến thời Cha Dương.

     Thời Cha Dương, thành viên ca đoàn rất đông. Dì Madalena Nguyễn Thị Luật (tập hát) được một thời gian thì Dì Anna Nguyễn Thị Ngôn về thay dì Luật. Dì phụ trách thêm dạy đàn cho các em, lúc đó có các thành viên: Maria Nguyễn Thị Diễn, Anna Nguyễn Thị Hồng Diễm (nay là nữ tu dòng thánh Phaolo TPHCM), trong thời gian này Diễn và Diễm cũng đánh đàn cho ca đoàn mãi cho đến năm 1975.

     Sau khi Sài Gòn giải phóng một thời gian, các Dì được nhà Dòng rước về, lúc đó không có người tập hát, Cha phanxico Dương kêu gọi các em còn lại phải cố gắng phục vụ và tiếp tục làm việc. Cha đã bổ sung Chị Mônica Nguyễn Thị Huệ giúp đỡ và tập hát cho các em và lập thêm một ca đoàn nữa là ca đoàn Thiếu Nhi có thánh bổn mạng là Têrêsa.

     Một thời gian sau thì ca đoàn phát triển mạnh. Cha tạo điều kiện cho ca đoàn đi giao lưu hát thánh ca với họ đạo Thạnh lộc, tập hoạt cảnh mừng Chúa Giáng Sinh, hoạt cảnh sự thương khó của Chúa Giêsu…để phục vụ cho giáo dân.

     Sau khi Cha Dương qua đời, Cha Khiêm về giúp vài tháng thì Cha Minh về nhận sở, tiếp đến là Thái về Cha có tổ chức thêm hát thánh ca vào ngày bổn mạng các ca đoàn rất long trọng.

     Đến khi Cha Chánh về thì chúng con vẫn phục vụ, hiện tại em Maria Nguyễn Thị Diễn và em Phaolo Nguyễn Hồng Sinh vẫn đàn cho ca đoàn, thành viên hiện tại có 12 người:
                           Mônica Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ca Kiêm Ca Trưởng
                           Maria Nguyễn Thị Nga
                           Maria Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
                           Maria Hồ Thị Lệ Khánh
                           Têrêsa Nguyễn Thị Nga
                           Madalêna Nguyễn Thị Mộng Tuyền
                           Maria Nguyễn Thanh Tuyền
                           Mara Nguyễn Thị Lang
                           Maria Nguyễn Thị Thơm
                           Phaolo Nguyễn Hồng Sinh

     Ca đoàn hát vào Chiều Thứ bảy, chiều thứ hai và sáng Chúa Nhật lễ nhất (luân phiên một tuần sáng, một tuần chiều)
     Tập hát vào mỗi tối Thứ năm lúc 19h00 hằng tuần.

     Mỗi dịp bổn mạng, mỗi thành viên trong ca đoàn tự tĩnh tâm.
     Ca đoàn Cêcilia chúng con, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phước lành xuống trên họ đạo được bình an và được muôn ơn lành trong tình yêu Thiên Chúa.

Giới thiệu khác